dimarts, 16 de maig del 2017

Un poema de "The Best Cigarrette", de Billy Collins

Another Reason Why I Don't Keep A Gun In The House

The neighbors' dog will not stop barking.
He is barking the same high, rhythmic bark
that he barks every time they leave the house.They must switch him on their way out.
The neighbors' dog will not stop barking.
I close all the windows in the house
and put on a Beethoven symphony full blast
but I can still hear him muffled under the music,barking, barking, barking,

and now I can see him sitting in the orchestra,
his head raised confidently as if Beethovenhad included a part for barking dog.
When the record finally ends he is still barking,sitting there in the oboe section barking,his eyes fixed on the conductor who isentreating him with his baton
while the other musicians listen in respectfulsilence to the famous barking dog solo,that endless coda that first established
Beethoven as an innovative genius. 
Una altra raó per què no guardo una pistola a casa

El gos dels veïns no pararà de bordar.
Borda amb el mateix lladruc sonor i rítmic
amb què borda cada cop que marxen de casa.
Deuen posar-lo en marxa cada cop que se'n van. 

El gos dels veïns no pararà de bordar.
Tanco totes les finestres de casa
i poso una simfonia de Beethoven a tot drap
i tot i així, puc sentir-lo esmorteït a través de la música,
bordant, bordant, bordant,

i ara puc veure'l assegut entre l'orquestra
aixecant el cap amb aplom
com si Beethoven 
hagues escrit una part per a lladruc de gos.

Quan el disc s'acaba, segueix bordant 
assegut allà, a la secció de l'oboè, bordant
amb els ulls fixes en el director que
el marca amb la batuta.

Mentre la resta de músics escolta en respectuós 
silenci el famós solo per a lladruc, 
aquesta coda sense fi que va ser el primer
que va consagrar Beethoven com a geni innovador. 


*Billy Collins actuarà al Festival Internacional de Poesia aquesta nit, al Palau de la Música. Us recomanem que visiteu la seva pàgina www.bestcigarrete.us, on podreu descarregar el seu llibre sota llicència Creative Commons. 


2 comentaris:

  1. The erotic sensuous pleasure that you can enjoy with the stunning individuals is truly unique. Make sure to experience the warmth and coziness of the hot females and chill out some exciting memories. With the help of the erotic Escorts Service in Aerocity, you can do all the unique positions in bed that you’ve never imagined. Think of relishing some exclusive activities and fulfill your intimate desires.

    ResponElimina
  2. Thank you for sharing useful information with us. please keep sharing like this. You might like the following article also.

    Queen Scotia

    ResponElimina